Ceník obědů do 1. 1. 2022

__________________________________________________________________          

              žáci 3-6 let                                                                                                                         23 Kč

              žáci 7-10 let                                                                                                                       26 Kč

              žáci 7-10 let   letní prázdniny jako cizí žáci                                                                   56 Kč  

              žáci 11-14 let                                                                                                                      28  Kč     

              žáci 11-14 let  letní prázdniny jako cizí žáci                                                                    64 Kč

               žáci 15 a více let                                                                                                              30 Kč

               žáci 15 a více let  letní prázdniny jako cizí žáci                                                            70 Kč    

               důchodci ŠJ                                                                                                                     23 Kč

               zaměstnanci ZŠ včetně důchodců                                                                                30 Kč

               ostatní cizí strávníci                                                                                                         80 Kč

__________________________________________________________________________________                   

                                                                                             

Ceník obědů  do  1. 9. 2022

žáci 3-6 let

                        25 Kč

žáci 7-10 let

                                                 28 Kč

žáci 7-10 let   letní prázdniny jako cizí žáci

60 Kč

žáci 11-14 let

                                                31 Kč

žáci 11-14 let   letní prázdniny jako cizí žáci

69 Kč

žáci 15+ let

                                                 32 Kč

žáci 15+ let       letní prázdniny jako cizí žáci

74 Kč

důchodci ŠJ 

25 Kč

zaměstnanci  ZŠ vč. důchodců

32 Kč

ostatní cizí strávníci                           

85 Kč