Ceník obědů od  1. 1. 2024

__________________________________________________________________          

              žáci 3-6 let                                                                                                                         27 Kč

              žáci 7-10 let                                                                                                                       30 Kč

              žáci 7-10 let   letní prázdniny jako cizí žáci                                                                    64 Kč  

              žáci 11-14 let                                                                                                                      33 Kč     

              žáci 11-14 let  letní prázdniny jako cizí žáci                                                                    73 Kč

               žáci 15 a více let                                                                                                              34 Kč

               žáci 15 a více let  letní prázdniny jako cizí žáci                                                            79 Kč    

               důchodci ŠJ                                                                                                                     25 Kč

               zaměstnanci ZŠ včetně důchodců                                                                                34 Kč

               ostatní cizí strávníci                                                                                                         90 Kč

__________________________________________________________________________________