DLE  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 vydané MŠMT ze dne 13.10.2020 pod číslem jednacím Čj.MSMT-39443/220-2 Vám oznamujeme tuto skutečnost:

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Naše školní jídelna je i po uzavření škol v provozu a proto je možné po tuto dobu odebírat obědy pro žáky naší školy. Viz provozní doba níže uvedeného výdeje do jídlonosičů. 

Vydávat pro cizí strávníky se bude z hygienických důvodů oknem      

           od  10.30   do   11.15   hod.  

Prosíme strávníky:

- o dodržování výdejních hodin

- pokud vláda vydá nová omezení bude nutné

a) přistupovat k oknu jednotlivě a dodržovat doporučené 2 metrové rozestupy

b) nosit roušku nebo respirátor /v nouzovém případě šátek přes ústa a nos/