Vydej pro cizí strávníky  od 1. 9. 2022

           od  11.00   do   11.30   hod.  

Prosíme strávníky:

- o dodržování výdejních hodin 

- pokud vláda vydá nová opatření bude výdej opět upraven