Z důvodu  přerušení  el. energie   se  ve  středu  25. 9. 2019 NEVAŘÍ

Provozní  doba  ve  školním  roce

Výdej obědů ve ŠJ

 Pondělí až čtvrtek: 

11.00 - 11.35 cizí strávníci 

11.40 - 12.00 žáci a zaměstnanci ZŠ 

12.00 - 12.30 zaměstnanci ŠJ a cizí

12.35 - 13.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

13.30 - 14.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

 od 14.01 se obědy nevydávají 

 Pátek:

 11.00 - 11.35 cizí strávníci  

11.40 - 12.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

12.00 - 12.30 zaměstnanci ŠJ a cizí 

12.35 - 13.00 žáci a zaměstnanci ZŠ 

od 13.01 se obědy nevydávají