Po dobu vládou vyhlášeného uzavření škol se ve školní jídelně vaří pouze oběd č. 1. 

Vydávat se bude z hygienických důvodů oknem

                    od 11.00    do   12.00 hod 

Prosíme strávníky aby:

- dodržovali výdejní hodiny

- přistupovali k oknu jednotlivě a dodržovali   doporučené 2 metrové rozestupy   

Provozní  doba  ve  školním  roce

Výdej obědů ve ŠJ

 Pondělí až čtvrtek: 

11.00 - 11.35 cizí strávníci 

11.40 - 12.00 žáci a zaměstnanci ZŠ 

12.00 - 12.30 zaměstnanci ŠJ a cizí

12.35 - 13.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

13.30 - 14.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

 od 14.01 se obědy nevydávají 

 Pátek:

 11.00 - 11.35 cizí strávníci  

11.40 - 12.00 žáci a zaměstnanci ZŠ

12.00 - 12.30 zaměstnanci ŠJ a cizí 

12.35 - 13.00 žáci a zaměstnanci ZŠ 

od 13.01 se obědy nevydávají