Vydávat pro cizí strávníky se bude z hygienických důvodů oknem

           od  10.30   do   11.15   hod.  

Prosíme strávníky:

- o dodržování výdejních hodin 

- pokud vláda vydá nová opatření bude výdej opět upraven