Charakteristika školského zařízení 

 •  Školní jídelna při Základní škole Podivín, příspěvková organizace  
 •  Masarykovo náměstí 230/23, 691 45 Podivín 
 •  IZO 600112730
 •  IČO 60680610 
 •  Hlavní činnost:  stravování dětí, žáků a pracovníků ZŠ a ŠJ 
 •  Doplňková činnost: stravování pro cizí strávníky a ostatní doplňková činnost
 •  Celková kapacita : 300 strávníků 
 •  Zařazení do sítě dne 1. 11. 2000 č.j. 3010/2000 s platností od 1. 11. 2000. 
 •  Zřizovatel: 
 • Město Podivín 
 • Masarykovo náměstí 180 
 • 691 45 Podivín
 • Bankovní spojení: číslo účtu:            1381842379/0800
 •                                variab. symbol:  osobní číslo strávníka
 •                                konst.  symbol:   0308 pro strávníky stravující se přímo v jídelně
 •                                                           0008 pro strávníky do nosičů